Tuesday, 13 November 2018

Al-Baqarah Ayat 276

3.2.276Juz:3,Surah:2.
Surah 2, Ayat 276:
.

Ringkasan tafsir;
Lanjutan ayat diatas (275),

1. Allah akan hapuskan keberkatan harta yang mempunyai riba, yang mana Allah tidak akan menerima sedekah, haji, jihad dan silaturahim dari hasil harta yang mengandungi riba.

2. Allah akan memberkati orang yamg mengamalkan sedekah dari hartanya yang tiada unsur-unsur riba.
.
.
[previous] [next] [home]

.
.
RUJUKAN SUMBER;   
Juzuk
3, Surah2 
Terjemahan,
271~280,
[GS] https://sites.google.com/site/laburinternet2/3/1 
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     

No comments:

Post a Comment